Vrijwillig aflossen mag. Maar overleg wel met ons.
Nieuwsoverzicht

Vrijwillig aflossen mag. Maar overleg wel met ons.

5 augustus 2020

Bij vrijwel elke hypothecaire lening mag je jaarlijks vrijwillig een extra bedrag aflossen. Is dit verstandig?

Of het extra aflossen van je hypotheek in jouw voordeel is, hangt helemaal af van jouw individuele situatie. Ons advies: overleg even met ons voordat je hierover beslissingen neemt.

Bij nieuwe hypotheken los je verplicht af

Indien je nu voor het eerst een hypotheek afsluit dan is het wettelijk verplicht dat je, naast de rente, ook maandelijks een deel van het geleende bedrag terugbetaalt. Dit leidt ertoe dat indien je de lening voor bijvoorbeeld 30 jaar aangaat, deze lening door de maandelijkse betalingen van rente en aflossing na 30 jaar volledig is afgelost.

In verleden was dit geen eis

Deze verplichting tot maandelijkse aflossingen van een gedeelte van de schuld was in het verleden geen eis. Ten onrechte sprak men over “aflossingsvrije hypotheken”. Deze term is onjuist. Ook een “aflossingsvrije hypotheek” moet gewoon volledig worden terugbetaald. Alleen niet gedurende de periode dat de lening is aangegaan, maar wel op de einddatum. Veel mensen sloten daarvoor een verzekering waarvoor men maandelijks een bedrag betaalde. Deze verzekering kwam altijd tot uitkering. Vaak werd daarbij de volgende keuze gemaakt: komt de consument voor het einde van de hypotheek te overlijden dan keert de verzekering een bedrag uit waarmee de hypotheekschuld op dat moment in een keer kan worden afgelost. Leeft de consument op de einddatum van de hypotheekschuld nog dan komt er een uitkering beschikbaar waarmee de hypotheekschuld kan worden afgelost.

Vrijwillige aflossing bijna altijd toegestaan

Zowel bij de oude als de nieuwe hypotheken is het bijna altijd toegestaan om jaarlijks vrijwillig een extra bedrag van de hypotheekschuld af te lossen. Zonder kosten is dit bedrag vaak gemaximeerd tot 10 % van het geleende bedrag. Bij een hypotheek van bijvoorbeeld €300.000 betekent dit dus dat je in enig kalenderjaar maximaal €30.000 mag aflossen zonder dat de bank je extra kosten in rekening brengt.

Los je meer af, dan krijg je te maken met kosten

Los je meer af dan jaarlijks is toegestaan, dan is de geldverstrekker bevoegd je kosten in rekening te brengen. De hoogte van de kosten wordt bepaald door de actuele rente en de rente die je met de geldverstrekker voor jouw lening bent overeengekomen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn en gemakkelijk meerdere duizenden euro’s bedragen.

Opletten voor 31 december

Los je gedurende het jaar vrijwillig af en heb je de maximale grens van 10 % bereikt, pas dan op om op het eind van het jaar nog een betaalopdracht aan je bank te geven voor een nieuwe aflossing die je bedoelt te doen voor het nieuwe jaar, bijvoorbeeld 2021, maar bij je wordt afgeschreven op 31 december 2020 en bij de geldverstrekker op 31 december 2020 wordt bijgeschreven. Het klinkt heel flauw (en dat is het ook), maar geldverstrekkers rekenen deze aflossing dan toe aan het jaar waarin ze is gedaan. Dit betekent dat je over die aflossing op 31 december 2020 te maken kunt krijgen met forse kosten. Zorg dus dat de afschrijving ook daadwerkelijk pas na 1 januari 2021 plaatsvindt.

Afgeloste bedragen kun je niet zomaar weer opnemen

Los je vrijwillig een bedrag af, dan kun je dit bedrag niet meer opnemen indien je nadien door onverwachte omstandigheden dit afgeloste bedrag weer nodig hebt. Het is dus belangrijk dat je alleen een aflossing doet met geld waarvan je vrij zeker bent dat je dit binnenkort niet voor andere doeleinden nodig hebt.

Zorg voor minimaal 3 maanden reserve

Onder meer door het coronavirus is gebleken dat veel huishoudens weinig financiële reserves hebben om onverwachte financiële tegenslagen op te vangen. Elk huishouden is anders, maar algemeen wordt toch aangehouden dat consumenten er verstandig aan doen om een financiële reserve te hebben waarmee de kosten van het huishouden voor een periode van drie maanden gedragen kunnen worden, ook wanneer het inkomen in die periode wegvalt. Wanneer deze reserve er (nog) niet is, is het de vraag of het dan wel verstandig is om al wel vrijwillig een aflossing op je hypotheekschuld te doen. Zoals hierboven aangegeven daalt je schuld wel, maar je kunt niet meer ‘bij’ dit geld ‘komen’ indien je het toch opeens nodig hebt.

Door aflossing kan rente misschien iets lager worden

Afhankelijk van de geldverstrekker waar jouw hypotheek is afgesloten, de waarde van jouw woning en het totale restant van de lening kan het zo zijn dat door het doen van een vrijwillige aflossing, je een bepaalde grens passeert waardoor je recht krijgt op een bepaalde korting op de rente die je betaalt over jouw hypotheek. Het is natuurlijk sneu wanneer je vlak voor die grens blijft zitten waardoor je deze korting over jouw hypotheekrente niet krijgt, terwijl je door een paar honderd euro extra af te lossen deze korting wel zou krijgen. Uiteraard kunnen wij voor jou nagaan of je in aanmerking komt voor deze korting en waar in jouw situatie die grens ligt.

Aflossen? Het kan verstandig zijn, maar vraag wel eerst even ons om advies

Het verlagen van je schulden is meestal verstandig wanneer je de financiële middelen daarvoor hebt. Het is wel verstandig om dit altijd even aan ons voor te leggen. Wij denken graag mee wat in jouw situatie een verstandige keuze is.

Zullen we afspreken?